Γραφείο Λογισμικού & Δικτύων - ενημέρωση

ALEPH v18

 • Οδηγός Χρήσης ALEPH v18 για όλα τα modules (ΠΡΟΣΟΧΗ για δική σας διευκόλυνση καλύτερα να χρησιμοποιήστε τους επιμέρους οδηγούς για κάθε module που βρίσκονται παρακάτω) 10-03-2009
 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο ALEPH v18 (General Release Notes) 10-03-2009
 • Αναβάθμιση ALEPH στην εκδ. 18 - ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 10-3-2009
 • Αναβάθμιση ALEPH στην εκδ. 18 - ΕΛΕΓΧΟΣ ως προς τη σωστή μεταφορά δεδομένων και λειτουργικότητα 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Cataloging

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Cataloging module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Cataloging module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Cataloging module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Items

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Items module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Items module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Items module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Authorities

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Authorities module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Authorities module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Circulation

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Circulation module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Circulation module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Circulation module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Course Reading

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Course Reading module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Course Reading module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Course Reading module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Serials

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Serials module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Serials module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Serials module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Web OPAC

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Web OPAC module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Web OPAC module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Web OPAC module v18 10-3-2009
 • ALEPH v18 - Search

 • Νέες λειτουργίες και αλλαγές στο Search module v18 (Release Notes) 10-3-2009
 • Οδηγός χρήστη για το Search module (user guide) 10-3-2009
 • Οδηγός system librarian για το Search module v18 10-3-2009
 • ALEPH v16

 • Οδηγός Χρήσης ALEPH 16 12-10-2007
 • Πίνακας μετατροπής ελληνικών χαρακτήτων (ΕΛΟΤ 743) 4-7-2005
 • Αναβάθμιση ALEPH στην εκδ. 16 - ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 11-2-2005
 • Αναβάθμιση ALEPH στην εκδ. 16 - ΕΛΕΓΧΟΣ ως προς τη σωστή μεταφορά δεδομένων 11-2-2005
 • Αναβάθμιση ALEPH στην εκδ. 16 - εκπαίδευση προσωπικού 22-11-2004
 • Ηλεκτρονικό υλικό - Οδηγίες για τοπικές πληρoφορίες 27-9-2004
 • Ηλεκτρονικό υλικό - Οδηγίες για δανεισμό 22-9-2004
 • Συνοδευτικά CD-ROMs- Οδηγίες για δανεισμό 21-9-2004
 • Νέες τιμές στις τοπικές πληροφορίες 29-6-2004
 • MARC organization code για Ε.Μ.Π. 26-5-2004
 • Υλικό σεμιναρίου

  H/Y χρηστών

 • Χρήση φορητών Η/Υ στη Βιβλιοθήκη 2-6-2004
 • Κανονισμός χρήσης Η/Υ χρηστών 8-12-2004
 • Νησίδα PC 8-12-2004
 • Νησίδα SUNRay 8-12-2004
 • Γραφείο Καταλογογράφησης - ενημέρωση

  Γραφείο Περιοδικών - ενημέρωση

  Γραφείο Δανεισμού-Διαδανεισμού - ενημέρωση

  Υπόδειγμα αδείας υπαλλήλων